JRAIL


Danmarks største producent af udstyr til jernbane arbejde

IN HOUSE DESIGN

Vi udvikler og producer udstyr i tæt samarbejde med vores kunder.

JRAIL servicer jernbane industrien i hele scandinavien. Produkterne  sælges igennem et velfunderet forhandler net. 

Kontakt os for tilbud


Produktion

Vores top produkter er lagervarer for hurtig levering. 

Dansk forhandler og prodcent

JR Maskin & Stålkonstruktion

Jrail er etableret med henblik på markedsføring af jernbane produktlinjen produceret af JR Maskin & stålkonstruktion.

Svensk forhandler

PRC Parts & Rail consulting

PRC forhandler produkterne på det Svenske marked.