Skærvesugeren monteres som et redskab på gravemaskinens gravearm. Skærvesugeren er et
alsidigt redskab til opsugning af skærver i forbindelse med skinnearbejde. Driftsprincippet er
at skærver, ved hjælp af suge-effekt, suges fra banelegemet og op i en beholder.
Maskinen er forsynet med et bevægeligt sugerør som kan suge skærver op fra banelegemet.
Maskinen er konstrueret som en cyklon for at separerer skærverne fra luften. Luften blæses
op og bagud af maskinen, mens skærvematerialerne opsamles i den indbyggede beholder. Når
beholderen er fyldt kan den tømmes ved at åbne de hydraulisk betjente aftømningsluger i
beholderbunden. Efter aftømning af skærvematerialerne lukkes aftømningslugerne igen og
opsugningsarbejdet kan fortsættes.


Maskinen er en fladvogn som anvendes til transport af gods på et aflukket skinneanlæg, i
forbindelse med bygge- renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Fladvognen monteres efter
en trækkende maskine. Fladvognen er forsynet med en parkeringsbremse på én aksen, som
frigives ved hjælpe af trykluft. Ved utilsigtet svigt eller frakobling vil parkeringsbremsen
automatisk blive aktiveret.

Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF under særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. Er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder: EN ISO 12100:2011, EN ISO 13857:2008 og EN 349 + A1:2010.

JRAIL ved JR Maskin & Stålkonstruktion:

Grønlandsvej 23, 5700 Svendborg DK

Cvr.nr 30014869: